Registreringsafgift

Registreringsafgift skal betales første gang du indregistrerer et køretøj. El- og brintbiler er fritaget for afgifter.

  • Importerer du et køretøj fra udlandet, skal du betale registreringsafgift.
  • Køber du ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

Satser for registreringsafgift

 

Køretøj Registreringsafgift
Personbiler 85 % af afgiftsværdien op til 185.100 kr. i 2017  og 150 % af resten.
Motorcykler 0 kr. af de første 9.600 kr. i 2017 af afgiftsværdien, 85 % af afgiftsværdien mellem 9.600-58.400 kr. i 2017 og 150 % af resten.
Varebiler og lastbiler (op til 4.000 kg) 0 kr. af de første 58.000 kr. i 2017 af afgiftsværdien og 50 % af resten.

Undtagelse: For åbne varebiler (pick-ups/ladvogne) og kassevogne uden siderude i venstre side bag forsædet, som vejer fra 2.501-4.000 kg, betales 0 kr. af de første 38.200 kr. af afgiftsværdien og 30 % af resten. Hvis bilen vejer over 3.000 kg, er afgiften dog højest 56.800 kr.

Varebiler og lastbiler (over 4.000 kg) Der skal som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift.
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien og 60 % af resten.
Elbiler Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

Af den beregnede afgift betales 20 % for elbiler, som indregistreres i 2016, 2017 eller 2018, og herefter 40 % i 2019, 65 % i 2020, 90 % i 2021 og 100 % i 2022.

I 2016, 2017, 2018 og 2019 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelige afgift.

Plug-in hybridbiler Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

I 2016, 2017 og 2018 betales i tillæg 20 % af forskellen på afgiften med og uden indregning af elforbruget i brændstofforbruget. Den andel af forskellen stiger herefter til 40 % i 2019, 65 % i 2020, 90 % i 2021 og 100 % i 2022.

I 2016, 2017, 2018 og 2019 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelig afgift.

 

Registreringsafgift på brugte køretøjer

Registreringsafgift for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Særligt om varebiler registreret mellem 3. juni 1998 og 24. april 2007

Hvis du importer en varebil, der er registreret første gang mellem den 3. juni 1998 og den 24. april 2007 og køretøjet kan synes med en totalvægt under 2000 kg., skal du vælge, om du vil betale 50 eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Veterankøretøjer

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, bliver defineret som veterankøretøjer. For veterankøretøjer, der fremtræder som ved første registrering (dvs. i original stand), bliver den afgiftspligtige værdi fastsat til 40 procent af den oprindelige nypris. Værdien bliver brugt til at beregne registreringsafgiften.

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.